Amatyst

SIO2
    
Krystalliserer: Trigonal
Hårdhed: 7 
Massefylde: 2,6 
Farve: Violet
Stregfarve:
Glans: Glas
Findesteder: Relativ almindelig mineral, normalr de som handles er fra Brasilien eller Uruguay.
Beskrivelse: Farven i ametyst fra de fleste lokaliteter er ujævnt fordelt i de enkelte krystaller. I ametystgeoder er det ofte mest intense i vækstzonerne (krystallens spids). Af og til er farven dybere i lag, så krystallen fremstår med fantom aftegninger. I prismatiske krystaller kan farven forekomme i fantomagtige tynde lag, mens farven i scepter og skeletkvarts ofte koncentreres langs kanterne og ledsages af røgzoner. På trods af den intense farve er bestem af indholdet af jern

Når den opvarmes til mere end ca. 300-400 ° C, mister ametyst sin violette farve og bliver ofte gul, orange eller brun og ligner derefter Citrin, men afhængigt af lokaliteten og temperaturen under varmebehandlingen kan den også vende farveløs eller - sjældent – grøn.

Bestråling med UV-lys vil også ødelægge farvecentrene, og derfor vil langvarig udsættelse for sollys langsomt få ametyst til af falme.
Ordet ametyst kommer fra græsk "amethysthos", som betyder udrukken eller ædru, og man har siden oldtiden anset stenen, som et værn mod tømmermænd.