Kainit


KMg(SO4)Cl . 3H2O


Krystalliserer: Monoklin    
Hårdhed: 3,5    
Massefylde: 2,1    
Farve: Farveløs, evt. svage farver
Stregfarve: Hvid
Glans: Glasglans
Findesteder: I saltaflejringer
Beskrivelse: Kainit smager bitter og krystalformen adskiller den fra halit og sylvin. Kainit kan ikke uden videre skelnes fra kieserit. Kieserit forekommer i marine saltaflejringer med polyhalit, anhydrit og halit, mens kainit forekommer med sylvin og halit.