Hornblende    
    
Krystalliserer: Monoklin, prismatisk    
Hårdhed: 5-6    
Massefylde: 2,9-3,4    
Farve: Mørkgrøn, sort
Stregfarve:  Grågrøn-grønlig brun
Glans: Glasglans
Findesteder: Metamorfe og magmabjergarter
 Beskrivelse:  Hornblende er en stænglet, fibret amfibol med spaltevinkel på 124 eller 56 grader og den har sekskantet tværsnit til forskel fra augit, der er en pyroxen med næsten rette spaltevinkler og ottekantet tværsnit.