Heulandit


 (Na,K)Ca4(Al9Si27)O72] . 24H2O

   
Krystalliserer: Monoklin        
Hårdhed: 3,5-4        
Massefylde: 2,2        
Farve: Farveløs, hvid, gulligt, rødligt
Stregfarve: Hvid    
Glans: Glasglans perlemorsglans     
Findesteder: Hulrum i vulkanske sten.
Beskrivelse: Perfekt spaltelighed og pladeform adskiller heulandit fra stilbit.