Grafit    
C    
Krystalliserer: Hexagonal    
Hårdhed: 1    
Massefylde: 2,2    
Farve: Jernsort til lys stålgrå
Stregfarve: Grå, metallisk
Glans: Metalglans til mat
Findesteder: Krystallinske skifre, marmor og pegmatit.
Beskrivelse: Bladrig, kan skrive på papir. Molybdænit er hårdere og stregfarven grønlig, mens grafits streg er grå.