Feldspat
KAlSi3O8    
Krystalliserer: Monoklin
Hårdhed: 6
Massefylde: 2,6
Farve: Kødrød, hvid, grå, gullig, grønlig eller farveløs.
Stregfarve:        
Glans: Perlemorsglans på spalteflader
Findesteder: Meget almindelig mineral.
Beskrivelse: Feltspat er den mest udbredte mineral. Feldspat er hovedemineral i langt de fleste magmabjergarter og metamorfoserede bjergarter, og findes i sedimenter.Feldspat har gode spalteretninger vinkelret eller næsten vinkelret på hinanden.
Kalifeldspat er kødrød med årer af hvid albit, dog er amazonit grøn. 90 grader spaltevinkel.
Plagioklas er farveløs, grå med stribede flader, lameller, og 86 grader spaltevinkel.