Enargit    
    
Krystalliserer: Orthorhombisk, pseudohexagonal    
Hårdhed: 3    
Massefylde: 4,4    
Farve:  Stålgrå-jernsort med violet tone
Stregfarve: Sort
Glans: Metalglans
Findesteder: I arsenrige kobbermalme.
Beskrivelse: Perfekt spaltelighed og stribning på flader. Arsenopyrit har næsten hårdhed 6 og tetraederit samt tennantit er mere trekantede.