Dolomit    
CaMg(CO3)2


Krystalliserer: Trigonalt    
Hårdhed: 3½-4    
Massefylde: 2,9    
Farve: Grå, hvid, grønlig, brunlig eller lyserød
Stregfarve: Hvid    
Glans: Glasglans    
Findesteder: Italien, Schweiz, Namibia, Norge..
Beskrivelse:
Sjælden farveløs, ofte som grå elefanthud, bruser i varm syre. Manganholdig dolomit ligner rhodokrosit til forveksling.
 Dolomit anvendes som bygningssten. Dolomit findes i sedimentære bjergarter, og i hydrotermale åre, sammen med baryt, flurit, bly og zink-holdige mineraler.