Coelestin


 SrSO4  

     
Krystalliserer: Orthorhombisk        
Hårdhed: 3-3,5        
Massefylde: 3,9-4        
Farve: Farveløs, hvid, blå, rødlig, grønlig, brunlig
Stregfarve: Hvid    
Glans: Glasglans     
Findesteder: Hydrothermal, hulrum i vulkanske sten, kalk og mergel – ofte med pyrit og sfalerit.
Beskrivelse: Baryt er lidt tungere, gips er blødere og calcit bruser i syre.