Arsenopyrit     Arsenkis
FeAsS    
Krystalliserer: Orthorhombisk    
Hårdhed: 5,5-6    
Massefylde: 6,1    
Farve: Tinhvid-stålgrå, ofte mørk anløben
Stregfarve: Sort
Glans: Metalglans
Findesteder: I tinmalm og hydrothermale gange
Beskrivelse: Arsenopyrit er stribet og ved iværksættelse af det ujævne brud fås samtidig løglugt. Pyrit og markasit er gule, pyrrhotit er mere blød.