Aragonit    

CaCO3

  
Krystalliserer: rhombisk
Hårdhed: 3½-4
Massefylde: 2,9
Farve: Farveløs, hvid, grå, gullig, grøn eller sort
Stregfarve: Hvid
Glans: glasglans
Findesteder: Sedimenter
Beskrivelse: Aragonit spalter i en retning, men spalteligheden er ikke særlig udpræget. Aragonit kan danne tvillinger. Aragonit er sjældnere end kalkspat og omdannes til kalkspat over tid.
Calsit har tre spalteretning mod aragonits én og alle andre mineraler, der ligner aragonit, skelnes ved at de andre ikke bruser i svage syrer.
Aragonit findes ofte i forbindelse med varme kilder og gejsere.