Anglesit  

     
 PbSO4


Krystalliserer: Orthorhombisk        
Hårdhed: 2,5-3        
Massefylde: 6,3        
Farve: Farveløs, hvid, gullig, brunlig, grå
Stregfarve: Hvid     
Glans: Diamantglans    
Findesteder: Forvitringsprodukt efter galenit


Beskrivelse: Anglesit findes ofte med cerussit, gips, galenit og fosgenit.
Baryt har bedre spaltbarhed. Cerussit optræder mest i tvillinge og drillinge, mens anglesit optræder i enkeltkrystaller. Leadhillit kan også være svær at skelne fra cerussit, men leadhillit har kun hårdhed 2,5 og meget bedre spaltbarhed end cerussit.