Actinolith
{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2


Krystalliserer: monoklin
Hårdhed: 5,5,5,5-6,5-
Massefylde: 2,9-3,1
Farve: Lys-mørkgrøn
Stregfarve: grønlig
Glans: glaglas
Findesteder: Talk- og kloritskifer, eklogiter og andre bjergarter, f.eks. i Tyrol
Beskrivelse aktinolit er en amfibol, der kendes på to spalteretninger på 124 eller 56 grader – i modsætning til pyroxener, der spalter ved 93 eller 87 grader. Amfiboler kaldes populært for strålsten og aggregater er stænglede.