Alunit    .

KAl3(SO4)2(OH)6

  
Krystalliserer:        Trigonalt, massivt    
Hårdhed:        3,5-4    
Massefylde:        2,8    
Farve:        Farveløs, gullig eller rødlig.
Stregfarve:        Hvid
Glans:        Glas-perlemors
Findesteder:         Overfladezone med opstigende svovlholdige opløsninger af vulkansk oprindelse
Beskrivelse:  Større masser af alunit kan ligne kalksten. Salmiak er meget blødere, hårdere 1-2.
Jarosit er jern-analog til alunit. Det er gult til brunt og forekommer som belægninger på pyrit og andre jernmalme, især kendt fra Bornholms alunskifer og krystaller fra Laurion, Grækenland.