Kromit    
    
Krystalliserer: Kubisk    
Hårdhed: 5,5    
Massefylde: 4,5-4,8    
Farve: Brunsort-jernsort
Stregfarve: Brun
Glans: Metalglans
Findesteder: I basiske bjergarter og seifen
Magnetit har sort streg i modsætning til kromits brune streg.