Amatyst fra Brasilien.

Hvad er en krystal?
Krystaller er opbygget af faste stoffer, hvor de atomer, modekyler er
ordnet og gentagende mønster.
Væsker kan også danne krystaller, som eks. vand som danner krystalformt
når den afkøles, vand er forøvrigt en af de få modekyler som kan ses i alle tre
tilstandsformer samtidig, fylden, fast, og luftformig (skyer, sne, og sø eller hav).
Også madvare som sukker, salt, mf, anvendes som krystaller, men også metaller.
De krystaller som denne hjemmeside vil omhandle, er de krystaller som findes i Naturen,
og som er dannet uden menneskelig påvirkning, disse er
oftest polykrystallinske forbindelser som består af sammenvokset enkelt
krystaller som granit.

 

Hvor finder man krystaller?
Krystaller kan findes over alt, også i Danmark.
De mest almindelige er salt og sukker, men de er jo skabt med
menneskelig påvirkning.
De naturlige krystaller findes som Pyrit, i kridt og kalk,
Calsit krystaller i fossiler, Kvarts krystaller i den Bornholmske granit, de berømte Ikait pseudomorph krystaller som findes i moleret
samt krystaller i sten som kommer fra Norge og Sverige fra Istiden.
Der er rig mulighed for at finde smukke krystaller på strande
og Grusgrave, kalk og kridt brud.

Hvorfor dannes der krystaller?

Krystaller dannes typisk hydromalt ved at en væske mættes
med en opløsning af Siliciumoxid,
Siliciumoxid klister sig sammen når væsken ikke kan opløse mere, og eller når væsken er overmættet.
(prøv at hæld sukker i kold vand, det er umuligt at røre den ud,
kommes den i varmt vand oprøres den nemt)


Samme fænomen sker også i naturen, varmt vand opløser
Siliciumoxid, ved stort tryk og varme, når så temperaturen og tryk
falder ved at det varme vand stiger op gemmen jordoverfladen sænkes
tryk og temperatur, hvorved vandet ikke længere kan bære de
opløste forbindelser som så afsættes i gange og sprækker
og bliver til krystaller.


Atomer om modekyler er som Lego klodser, de kan sættes sammen i mange kombinationer, nogle kombinationer er meget almindelige, som eks. med Ilt, som gerne vil binde sig sammen med andre atomer.
Og så er der Atomer som slet ikke vil indgå samarbejde "Ædelgasser" som findes isoleret, men også Guld og svovel optræder gerne som rene grundstoffer.

Hvor gammel er en krystal?

Krystaller dannes hele tiden, de krystaller som findes her på jorden er dannet inden for de sidste 4 milliarder, efter at jorden overflade stvnede, og bjergarter blev dannet. Og de første krystaller vel skabt ca. 370.000 år efter Big Bang som skete for 13,7 milliarder år siden, hvor atomer blev dannet.
Det betyder at de ælste krystaller i teorien kan være 13 milliarder år gammle, men i praksis findes der kun krystaller som er fra Solsystemet dannelse for 4,6 milliarder år siden. Og i metoritter som er overskyden matriale fra dannelsen er der ofte små krystal korn.

De ælste krystaller som er dannet på jorden er 3,9 milliarder år gamle, og de krystaller som du har i din samling eller set på mussere er typisk "kun" fra  100.000 år til måske 2-3 milliarder år gamle.

På billedet ses en Kondritter 4,6 milliarder år gammel.

 

Calsit krystaller i søpindsvins aftryk, som har facong efter de plader de gror på.

 

Vulkanisme finde mange steder i verden, hvor magma strømmer op til jorden overflade og danner vilkaner. Vulkanner findes både på land men også dybt nede i oceaner. Den midatlandisk sprednings ryk går fra anaktis til arktis mere end 4000 km, kun på Island kommer ryggen op over havet overflade, resten findes dybt nede, hvor vulkan kegler står på havet bund.

Langt de fleste undersøiske vulkan udbrud foregår total ubemærket.
Netop fordi de dannes i dybet ogunder stor tryk, afsættes en række mineraler, som kan være værdifulde so malme.

På landjorden afsaæættes typisk svovel som krystaller, hvor i visse lande dette svovel høstes og anvendes til en række formål.

Vulkanisme kan også have økonomisk betydning hvor varmen kan bruges til at danne elektrisiste, og til opvarmning af huse.
Begge dele kan opleves på Island, hvor elektirisitets krævende industri trives pga. de lave priser på strøm.