Geologi er læren om jordens fysiske struktur.


Alle sten, mineraler, krystaller, sten er et resultat af geologi. og Vi er så heldige at bo på en planet hvor der er aktiv geologiske processer, uden dem ville der ikke være liv på jordkloden.
Geologi har en stor betydning for vores liv, alle planter har brug for mineraler for at kunne gro, kvælstof, fosfor, Kalium, Magnesium, Calcium, vand samt masser af andre modekyler er vigtige for at planter kan trives.
Ved vulkanske udbrud kommer der grundstoffer op fra jorden indre, som gør jorden frugtbar. Jorden kontinentalplader flyder runde, nogen steder skabes der nyt land, andre steder synker landeplader ned og bliver magma.

Ved denne cyklus skralles de lette mineraler/grundstoffer af og skabet kontingenter der har eksisteret 2,5 milliarder år med skiftende placering og form undervejs.